KULLANIM ŞARTLARI

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesi Kullanım Şartlarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere riayet etmeyi ve geçerli yerel kanunlara riayet etmekten sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu web sitesinde yer alan materyaller, telif haklarına ve markalara ilişkin olarak uygulanan kanunlarla korunmaktadır. http://www.saricalarhaliyikama.com

2. Kullanım Lisansı

 1. a) Sadece şahsi ve ticari olmayan geçici görüntüleme amacıyla Sarıcalar Halı Yıkama web sitesindeki materyallerin (bilgilerin veya yazılımların) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilmektedir. Bu mülkiyetin devrini değil, bir lisansın verilmesini ifade etmekte olup söz konusu lisans uyarınca
  1. I. Materyalleri değiştiremez veya kopyalayamazsınız;
  2. II. Materyalleri ticari bir amaçla veya (ticari olsun ya da olmasın) umuma teşhir amacıyla kullanamazsınız;
  3. III. Sarıcalar Halı Yıkama web sitesinde yer alan yazılımları kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendisliğe konu etmeye teşebbüs edemezsiniz;
  4. IV. Materyaller üzerinde yer alan telif haklarına veya mülkiyete ilişkin kayıtları kaldıramazsınız ya da
  5. V. Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz ya da materyalleri başka bir sunucu üzerinde yansıtamazsınız.
 2. b) Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde kendiliğinden münfesih olur ve Sarıcalar Halı Yıkama tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi ya da bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde elektronik veya basılı formatta bulunan indirilmiş tüm materyalleri imha etmek zorundasınız.

3.Uyarı

 1. Sarıcalar Halı Yıkama internet sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sunulmaktadır. Sarıcalar Halı Yıkama, sarahaten veya zımnen hiçbir taahhütte bulunmamaktadır ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, fikri haklara tecavüz edilmediği ya da sair hakların ihlal edilmediği hakkındaki zımni taahhütleri veya koşulları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer tüm taahhütleri reddetmekte ve inkâr etmektedir. Ayrıca Sarıcalar Halı Yıkama kendi Internet web sitesinde ya da bu site ile bağlantılı diğer sitelerde yer alan materyallerin ya da bunlarla bağlantılı materyallerin doğruluğu ya da bu materyallerin kullanımının muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

4. Sınırlamalar

Sarıcalar Halı Yıkama veya Sarıcalar Halı Yıkama yetkili temsilcilerine söz konusu zarar ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa dahi, Sarıcalar Halı Yıkama veya tedarikçileri Sarıcalar Halı Yıkama Internet sitesinde yer alan materyallerin kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybına ilişkin olan ya da işin aksamasından kaynaklanan zararları da kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan) zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaklardır. Bazı yetki bölgelerinin, zımni taahhütlere kısıtlama getirilmesine ya da dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermemesi nedeni ile, bu sınırlamalara tabi olmayabilirsiniz.

5. Revizyonlar ve Hatalar

Sarıcalar Halı Yıkama web sitesinde yer alan materyaller teknik hatalar, yazım hataları veya görsel hatalar içerebilir. Sarıcalar Halı Yıkama, web sitesindeki materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. Sarıcalar Halı Yıkama, web sitesinde yer alan materyallerde önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Ancak Sarıcalar Halı Yıkama, bu materyalleri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Sarıcalar Halı Yıkama Internet web sitesinde bağlantı verilen sitelerin tamamını incelememiştir ve bu bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bir bağlantının konulmuş olması, Sarıcalar Halı Yıkama tarafından söz konusu sitenin desteklendiği anlamına gelmez. Söz konusu bağlantılı web sitelerinin kullanılmasından doğan risk, kullanıcıya aittir.

7. Site Kullanım Şartlarındaki Değişiklikler

Sarıcalar Halı Yıkama, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda web sitesinin kullanım şartlarını değiştirilebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartlarının söz konusu an itibariyle geçerli olan versiyonuna riayet etmeyi kabul etmektesiniz.

8. Uygulanacak Hukuk

Sarıcalar Halı Yıkama web sitesine ilişkin talepler, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Türk kanunlarına tabi olacaktır. Hukuk ile ilgili takip süreci Sarıcalar Halı Yıkama gizli tutma hakkına sahiptir.